Επίπεδα Εκμάθησης Ρωσικών

Ο υποψήφιος πρέπει να διαβάσει μια σύντομη ερώτηση και να απαντάει σε αυτή. Το ζητούμενο είναι να κατανοεί ένα μικρό εύκολο κείμενο. Καθώς και να μπορεί να διαβάσει ένα μικρό κείμενο βιογραφικού χαρακτήρα και να απαντάει γραπτώς σε ερωτήσεις. Θα πρέπει να μπορεί να γράψει 5 προτάσεις (για τον εαυτό του, τον φίλο του, την οικογένειά του, την ημέρα του στη δουλειά και για τον ελεύθερο χρόνο του) βασιζόμενος στις ερωτήσεις.
Κατά την ακρόαση πρέπει να μπορεί να γράψει την εκφωνημένη φράση που θα ακούσει. Το ζητούμενο είναι να αντιλαμβάνεται το νόημα μικρών διαλόγων και μονολόγων.
Κατά την ομιλία πρέπει να είναι σε θέση να συμμετέχει σε διαλόγους καθημερινής επικοινωνίας (για τον εαυτό του, τον φίλο του, την οικογένειά του και τον ελεύθερο χρόνο του).
Η γλωσσική του ικανότητα θα πρέπει να είναι επαρκής για να σχηματίσει φράσεις που φανερώνουν τον σκοπό του. Το λεξιλόγιο του στοιχειώδους επιπέδου αποτελείται από 760 λεκτικές μονάδες.
A1
Στοιχειώδες Επίπεδο
A1
A2
B1
B2
C1
C2
Ακολουθήστε μας
Youtube
Instagram
Facebook
Διεύθυνση
Ιακωβίδου 27, Άγιος Ελευθέριος,
Πατήσια, Αθήνα, 11144, Ελλάδα