Στο “LOGOS-SLOVO” παραδίδονται μαθήματα ρωσικών για όλα τα επίπεδα γνώσεων Α1- C2. Συγκεκριμένα:

  • Εφαρμόζουμε τη μέθοδο της διαφοροποιημένης διδασκαλίας
  • Χρησιμοποιούμε τις πιο σύγχρονες μεθόδους με πλούσιο οπτικό-ακουστικό υλικό
  • Οι καθηγητές μας είναι Ρώσοι πτυχιούχοι φιλόλογοι με πολύχρονη διδακτική εμπειρία
  • Σε μας θα βρείτε ευέλικτα οικονομικά προγράμματα μαθημάτων για γκρούπ 2-5 ατόμων ή ιδιαίτερα μαθήματα
  • Προετοιμάζουμε τους σπουδαστές μας για την απόκτηση του αναγνωρισμένου από το ΑΣΕΠ, πιστοποιητικού του Κρατικού Πανεπιστήμιου Λομονόσοβ της Μόσχας.

Leave a Comment

Your email address will not be published.