ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2023-2024

Α1 (ТЭУ) Α2 (ТБУ) Β1 (ТРКИ-1) Β2 (ТРКИ-2)
Στοιχειώδες επίπεδο Βασικό επίπεδο Πρώτο σερτιφικάτ Δεύτερο σερτιφικάτ

Τρίτη – Πέμπτη

17:30 – 19:00

Σάββατο

10:30 – 12:30

3 ώρες /4 ώρες εβδομάδα

100 €

τον μήνα

ή εφάπαξ για όλη την σχολική χρονιά (9 μήνες) 750€

ή εφάπαξ σε 2 δόσεις

 400€ + 400

Δευτέρα – Τετάρτη

19:00 – 20:30

4 ώρες / εβδομάδα 

120 € τον μήνα 

Τετάρτη-Παρασκευή16:00- 18:00 

Δευτέρα – Τετάρτη

18:30-20:00

4 ώρες / εβδομάδα

140€ τον μήνα

Σάββατο

12:00 – 14:00

2 ώρες / εβδομάδα