ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2019-2020

Α1 (ТЭУ) Α2 (ТБУ) Β1 (ТРКИ-1) Β2 (ТРКИ-2)
Στοιχειώδες επίπεδο Βασικό επίπεδο Πρώτο σερτιφικάτ Δεύτερο σερτιφικάτ

Τρίτη-Πέμπτη

18.30-20.00

Σάββατο

12.30-15.00

3 ώρες/εβδομάδα

80 € τον μήνα

Τρίτη–Πέμπτη

15.30-17.00

Τετάρτη

17.30-20.00 

3 ώρες/εβδομάδα 

85 € τον μήνα 

Δευτέρα-Τετάρτη

11.00-13.00

Τρίτη-Πεμπτη

19.00-21.00

4 ώρες/εβδομάδα

95 € τον μήνα

Σάββατο

15.00-17.30

3ώρες/εβδομάδα

 125 € τον μήνα