ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2020-2021

Α1 (ТЭУ) Α2 (ТБУ) Β1 (ТРКИ-1) Β2 (ТРКИ-2)
Στοιχειώδες επίπεδο Βασικό επίπεδο Πρώτο σερτιφικάτ Δεύτερο σερτιφικάτ

Τρίτη – Πέμπτη

19.00 – 20.30

Σάββατο

12.30 – 15.00

3 ώρες / εβδομάδα

80 € τον μήνα

ή εφάπαξ για όλη την σχολική χρονιά 650 €

ή εφάπαξ σε 2 δόσεις

325 € + 325

Δευτέρα – Πέμπτη

17.00 – 19.00

4 ώρες / εβδομάδα 

90 € τον μήνα 

Τετάρτη

17.30 – 20.00 

Τρίτη – Πέμπτη

19.00 – 21.00

4 ώρες / εβδομάδα

110 € τον μήνα

Δευτέρα – Πέμπτη

11.00 – 12.30

15.00 – 17.30

3ώρες / εβδομάδα

125 € τον μήνα