6 Σεπτεμβρίου 2017: Ο πολιτιστικός σύλλογος “Logos-Slovo” έλαβε πιστοποίηση ως διεθνής εκπαιδευτική πλατφόρμα, για την πραγματοποίηση ασκήσεων πρακτικής, σε πολύγλωσσα εκπαιδευτικά προγράμματα από το ινστιτούτο επίλυσης προβλημάτων εκπαιδευτικής πολιτικής «Εύρηκα» της Μόσχας.

08 Ιανουαρίου 2018: Ο πολιτιστικός σύλλογος “Logos-Slovo” έλαβε την τιμητική διάκριση από τον Όμιλο για την UNESCO Πειραιώς και Νήσων για την προσφορά στον πολιτισμό.