Τέταρτο Certificate

Ο υποψήφιος πρέπει κατά την ανάγνωση να μπορεί να κατανοήσει άριστα πρωτότυπα κείμενα παντός τύπου: φιλοσοφικά, επαγγελματικού προσανατολισμού, κοινωνικά και λογοτεχνικά. Να μπορεί να γράψει δικό του κείμενο, στο οποίο θα εκφράζει τις προσωπικές του αντιλήψεις για το αντικείμενο.

Κατά την ακρόαση να μπορεί να κατανοήσει πλήρως το περιεχόμενο ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών εκπομπών, αποσπάσματα κινηματογραφικών και τηλεοπτικών ταινιών, διαλέξεις, ομιλίες κ.λπ.

Πρέπει να δείξει επαρκή ανταπόκριση στις κοινωνικές, πολιτιστικές, αισθητικές και εκφραστικές ιδιαιτερότητες της ομιλίας, ερμηνεύοντας κάποιες φράσεις ή και κρυφά υπονοούμενα.

Στην ομιλία να υποστηρίξει έναν άγνωστο μονόλογο ή διάλογο και να δείξει ότι μπορεί να χειριστεί τη γλώσσα ως οργανωτής της συνδιάλεξης που προσπαθεί να ασκήσει επιρροή στον συνομιλητή του.

Η γλωσσική του ικανότητα θα πρέπει να του επιτρέπει να δείξει τις γνώσεις του στον χειρισμό της γλώσσας και των σχέσεων που τη διέπουν – στην κατανόηση και τον σχηματισμό μεμονωμένων φράσεων – σε πρωτότυπα κείμενα ή σε αποσπάσματά τους διατηρώντας το ανάλογο στυλ. Ο υποψήφιος πρέπει να έχει λεξιλόγιο 15000 λεκτικών μονάδων, από τις οποίες οι 8000 είναι σε ενεργό χρήση.