Τρίτο Certificate

Ο υποψήφιος πρέπει κατά την ανάγνωση να μπορεί να κατανοήσει άριστα κείμενα κοινωνικού και πολιτιστικού περιεχομένου, έγγραφα (διατάγματα, αποφάσεις, νόμους), ειδήσεις και να διαβάζει ρωσική λογοτεχνία. Να μπορεί να γράψει περίληψη, έκθεση, επιστολή (επίσημη ή ανεπίσημη), πληροφοριακό σημείωμα (για ό,τι άκουσε ή διάβασε), δείχνοντας την ικανότητά του να αναλύσει και να εκτιμήσει την πληροφορία που του δίνεται, να γράψει ένα δικό του κείμενο προβληματισμού (άρθρο, γράμμα, έκθεση).

Κατά την ακρόαση πρέπει να μπορεί να κατανοήσει το κείμενο που ακούει εξ ολοκλήρου, να ξεχωρίσει τις λεπτομέρειες, τη σχέση του ομιλητή με το αντικείμενο της ομιλίας και να εκτιμήσει ό,τι ακούει (ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές, αποσπάσματα κινηματογραφικών ταινιών, διαλέξεις και ομιλίες κ.λπ.).

Στην ομιλία να υποστηρίξει έναν διάλογο χρησιμοποιώντας όλα τα γλωσσικά μέσα για να πραγματοποιήσει διαφορετικούς σκοπούς και τακτικές στην επικοινωνία, να ξεκινήσει έναν διάλογο-συζήτηση για να λυθεί κάποιο πρόβλημα στην επικοινωνία, να σχηματίσει έναν μονόλογο-συλλογισμό για ηθικά θέματα και σε περίπτωση ελεύθερης συζήτησης να μπορεί να τεκμηριώσει τη δική του άποψη.

Η γλωσσική του ικανότητα θα πρέπει να του επιτρέπει να αποδείξει ότι έχει κατανοήσει τη χρήση των λέξεων και των σχέσεων που τις διέπουν για τον σχηματισμό μεμονωμένων φράσεων ή φράσεων που αποτελούν μέρος πρωτότυπων κειμένων. Ο υποψήφιος πρέπει να κατέχει λεξιλόγιο 12000 λεκτικών μονάδων, από τις οποίες οι 7000 πρέπει να είναι σε ενεργό χρήση.