Δεύτερο Certificate

Ο υποψήφιος πρέπει κατά την ανάγνωση να μπορεί να διαβάσει διάφορα δημοσιογραφικά και λογοτεχνικά κείμενα περιγραφικού και αφηγηματικού χαρακτήρα με στοιχεία προβληματισμού, καθώς, επίσης, και κείμενα μεικτού τύπου με εξηγήσεις για τις σκέψεις του δημιουργού. Επίσης, να μπορεί να γράψει το σχέδιο, τις θέσεις και την περίληψη κειμένου που άκουσε ή διάβασε, να γράψει τις προσωπικές και επίσημες επιστολές πληροφοριακού χαρακτήρα, καθώς επίσης και να γράψει επίσημα κείμενα (αίτηση, επεξηγηματικό σημείωμα κ.ά).

Κατά την ακρόαση να δείχνει επάρκεια στην κατανόηση διαλόγων της καθημερινής ζωής και των σχέσεων των ομιλητών σε ραδιοφωνικές ειδήσεις, ανακοινώσεις διαφημιστικού τύπου, διαλόγους από τις κινηματογραφικές ταινίες και εκπομπές τηλεόρασης.

Στην ομιλία να συνεχίσει τον διάλογο με καθορισμένη τακτική συζήτησης (έναρξη, διευκρινιστικές ερωτήσεις), να διηγηθεί ένα γεγονός και να εκφράσει τη γνώμη του για αυτό, να αναλύσει ένα πρόβλημα σε ελεύθερη συζήτηση.

Η γλωσσική του ικανότητα θα πρέπει πλέον να του επιτρέπει να ανταποκριθεί σωστά και να κάνει σωστή χρήση της γλώσσας. Το λεξιλόγιο του επιπέδου αποτελείται από 6000 λεκτικές μονάδες.