Βασικό επίπεδο

Ο υποψήφιος πρέπει κατά την ανάγνωση να μπορεί να διαβάσει και να καταλάβει μικρά απλά κείμενα αυθεντικών πηγών (από τίτλους περιοδικών και εφημερίδων, πινακίδες, λεζάντες, ανακοινώσεις κ.λπ.) καθώς και να κατανοήσει απλοποιημένα κείμενα. Να γράψει το νόημα ενός κειμένου βασιζόμενος σε ερωτήσεις, να γράψει μια επιστολή, ένα σημείωμα, ευχές κ.ά.

Κατά την ακρόαση να κατανοήσει το θέμα, τον τόπο, την ώρα και την αιτία εκφωνημένων διαλόγων και μονολόγων καθημερινού, κοινωνικού και πολιτιστικού χαρακτήρα.

Στην ομιλία πρέπει να μπορεί να εκφράσει με διάλογο απλές καταστάσεις (για τον εαυτό του, τον φίλο του, την οικογένειά του, τις σπουδές και τη δουλειά του, την εκμάθηση της ξένης γλώσσας, την εργάσιμη μέρα του, τον ελεύθερο χρόνο του, την πόλη του, την υγεία του, τον καιρό) καθώς επίσης και να σχηματίσει δικές του φράσεις βασιζόμενος σε συγκεκριμένο κείμενο.

Η γλωσσική του ικανότητα θα πρέπει να του επιτρέπει να σχηματίσει φράσεις που φανερώνουν τον σκοπό και τις σκέψεις του. Το λεξιλόγιο του βασικού επιπέδου αποτελείται από 1300 λεκτικές μονάδες.