Ρωσική γλώσσα για παιδιά 6 έως 15 χρονών.

Ο στόχος μας είναι τα παιδιά να αποκτήσουν κίνητρα μάθησης και χρήσης της γλώσσας ως μέσο επικοινωνίας και πρόσβασης σε νέες γνώσεις και πληροφορίες.

Σεβόμαστε τις διαφορετικές ανάγκες των παιδιών και προσαρμόζουμε το μάθημα, έτσι ώστε να καλύπτονται οι περισσότεροι «μαθησιακοί τύποι» παιδιών.

Η εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας όπως τα ρωσικά, είναι ένα πολύτιμο εφόδιο και ένα επιπλέον προσόν για την επαγγελματική αποκατάσταση του παιδιού.