Προετοιμασία για τις εξετάσεις TORFL (The Test of Russian as a foreign language)

«Το τεστ της ρωσικής ως ξένης γλώσσας» (TORFL) είναι ένα τυποποιημένο τεστ που εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας και Επιστημών της Ρωσίας. Η εξέταση TORFL περιλαμβάνει 5 ενότητες που εξετάζουν τις γλωσσικές ικανότητες του υποψήφιου, στα διάφορα πεδία χρήσης της γλώσσας:

  • Λεξιλόγιο-Γραμματική
  • Γραπτός λόγος
  • Ανάγνωση
  • Ακουστική κατανόηση
  • Προφορική εξέταση

Γνωρίζοντας τις ανάγκες των Ελλήνων σπουδαστών, εμείς στο “Logos-Slovo”, έχουμε αναπτύξει μία στοχευμένη μεθοδολογία, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στο γραπτό και προφορικό λόγο ώστε ο υποψήφιος να πετύχει το μέγιστο επιθυμητό αποτέλεσμα.