Προετοιμασία για τις εξετάσεις TORFL (The Test of Russian as a foreign language)

Το Test of Russian as a Foreign Language (TORFL®) είναι παγκοσμίως αποδεκτό τεστ Ρωσικής γλώσσας ως ξένης. Είναι ένας σύγχρονος τύπος εξέτασης στη ρωσική γλώσσα, ο οποίος ανταποκρίνεται στα υψηλότερα διεθνή πρότυπα για τον έλεγχο της ποιότητας των γλωσσικών δεξιοτήτων σύμφωνα με την ευρωπαϊκή γλωσσική ικανότητα (CEFR).

Η εξέταση TORFL περιλαμβάνει 5 ενότητες που εξετάζουν τις γλωσσικές ικανότητες του υποψήφιου, στα διάφορα πεδία χρήσης της γλώσσας:

  • Λεξιλόγιο-Γραμματική
  • Γραπτός λόγος
  • Ανάγνωση
  • Ακουστική κατανόηση
  • Προφορική εξέταση

Στην Ελλάδα αναγνωρίζονται από το ΑΣΕΠ τα Πιστοποιητικά της Ρωσικής γλώσσας ως ξένης γλώσσας (ТРКИ/TORFL) ΟΛΩΝ των αρμόδιων Πανεπιστημίων, καθώς εκδίδεται Πιστοποιητικό ενιαίου πρωτοτύπου, δηλαδή δεν έχουν καμία διαφορά. Εκ τούτου δεν υπάρχει και διαφορά μεταξύ των Πανεπιστημίων που διεξάγουν την εξέταση, εκτός από το κόστος των εξέταστρων που ορίζεται απο το κάθε πανεπιστήμιο.

Γνωρίζοντας τις ανάγκες των Ελλήνων σπουδαστών, εμείς στο “Logos-Slovo”, έχουμε αναπτύξει μία στοχευμένη μεθοδολογία, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στο γραπτό και στο προφορικό λόγο ώστε ο υποψήφιος να πετύχει το μέγιστο επιθυμητό αποτέλεσμα.